Với mật độ dân số ngày càng tăng ở Đà Nẵng khi người ngoại tỉnh ở lại làm việc và định cư ngày càng nhiều, thêm vào đó là một bộ phận những người trẻ muốn ra ở riêng thì thì tình

Read More